Fenobarbital

Všeobecnosť

Fenobarbital je sedatívum a antikonvulzívum patriace do triedy barbiturátov.

Fenobarbital - chemická štruktúra

Je pravdepodobne známejší pod obchodnými názvami Gardenale® alebo Luminale®, ale sú k dispozícii aj ekvivalentné lieky.

Indikácie

Tagy:  krása iné poruchy správania pri jedení