Haptoglobín

Všeobecnosť

Haptoglobin je transportný glykoproteín, ktorého funkciou je nevratne viazať voľné molekuly hemoglobínu, ktoré cirkulujú v krvi. To umožňuje tvorbu komplexu haptoglobín-hemoglobín, ktorý sa rýchlo odstráni z krvného obehu a odošle do pečene na obnovu železa.

V praxi sa haptoglobín zúčastňuje fyziologickej intravaskulárnej hemolýzy: na jednej strane umožňuje recykláciu železa obsiahnutého v hemoglobíne a na druhej strane odstraňuje „staré“ červené krvinky z obehu.
Za normálnych podmienok je koncentrácia haptoglobínu v rovnováhe medzi syntézou pečene a jej elimináciou.
Haptoglobínový test meria množstvo v krvi. Toto hodnotenie sa používa hlavne na diagnostiku „hemolytickej anémie. Keď dôjde k deštrukcii veľkého počtu červených krviniek, v skutočnosti sa koncentrácia haptoglobínu v krvi dočasne zníži, pretože spotreba proteínu je vyššia ako rýchlosť produkcie rovnakého .. pečeňou.

Čo je toto

Tagy:  potravinová intolerancia únava bicyklovanie