Skreslenie

Všeobecnosť

Vyvrtnutie je poranenie pohybového aparátu, charakterizované dočasnou zmenou anatomických vzťahov, ktoré existujú medzi prvkami postihnutého kĺbu. Takáto udalosť zahŕňa poškodenie jednej alebo viacerých zložiek postihnutého kĺbu.

Kĺb je obvykle skreslený, keď robí neprirodzený pohyb alebo je traumatizovaný v obzvlášť citlivej oblasti.
Medzi hlavné rizikové faktory vyvrtnutia patria: telesno-športové aktivity, nedostatočný svalový tonus a sedavý spôsob života.
Kĺb, ktorý prešiel vyvrtnutím, je bolestivý, opuchnutý a stuhnutý, stratil časť charakteristickej pohyblivosti, je nestabilný a hlučný a nakoniec má okolo seba viac alebo menej rozsiahly hematóm.
Na presnú diagnostiku vyvrtnutia je nevyhnutné fyzické vyšetrenie, anamnéza, röntgenové žiarenie a nukleárna magnetická rezonancia.
Liečba prijatá v prípade výronu závisí od rozsahu poškodenia kĺbu, ku ktorému došlo. Pri miernom alebo stredne ťažkom poškodení je terapia konzervatívna, pri vážnom poškodení je naopak potrebná operácia.

Tagy:  liečivé bylinky čas kŕmenia pankreatické zdravie